Tel : +2 096 5348 732   Call : +2 0100057 5064

         Email : info@ensanaid.org    |  مصر  – قنــا

Tel : +2 096 5348 732
Call : +2 0100057 5064
: Email info@ensanaid.org مصر - قنــا

شهادة تقدير من الجامعة الأمريكية بالقاهرة

شهادة تقدير من  الجامعة  الأمريكية لجهود المؤسسة فى  دعم مبادرات الشباب من خلال برنامج ومبادرة تشبيك